Chu2Otaku
Chu2Otaku

对在京都生活已经快一年这么久了感到些不可思议……总有种不敢相信的感觉

cubed
Cubewanna a chu2story好快 那会的状态还是刚去2016-09-01 09:27:21
Numpkin
Nwanna a chu2story总感觉你才刚去,神奇2016-09-01 10:34:14
Chu2Otaku
wanna a chu2storyN我也有这种感觉……2016-09-01 12:23:43
Chu2Otaku
wanna a chu2storyCube是啊2016-09-01 12:23:53