Chu2Otaku
Chu2Otaku

再怎么feel blue,这个世界都不会有人关心, ever.这也是世界运行的原理之一。Fuck me.

Numpkin
Nwanna a chu2story希望chu君能够在喵饭感受到关系啦2016-10-18 21:09:00
Numpkin
Nwanna a chu2story啊,打错,*关心=_=2016-10-18 21:09:13
Chu2Otaku
wanna a chu2storyNwhatever, thx~2016-10-19 02:25:48
zhangyue00
zhangyue00wanna a chu2story摸摸~~~2016-10-19 04:11:00
Chu2Otaku
wanna a chu2storyzhangyue00谢谢w2016-10-19 10:42:49