Forgot password?
Francesca
Francesca

济南这破地方连个剪头发剪的好的都没有!!!!人家上海北京一堆一堆的。。一坨一坨的。。。。╮( ̄▽ ̄")╭

little
Freya
- -我怎么感觉你的发型没变化过。
2012-02-08 14:52:23
Francesca
Freya
你才认识我多久。。。
2012-02-08 14:54:36
heresyguan
腰果君Freya
哇...这样不能比吧
2012-02-08 14:55:40
little
Freya
╮( ̄▽ ̄")╭人家看照片的。。
2012-02-08 14:55:45
Francesca
Freya
照片也是最近的好不好!!!
2012-02-08 15:04:20
Francesca
Freya腰果君
怎么不能- -
2012-02-08 15:04:25
little
Freya
不不不。。你还是有留以前的照片的。
2012-02-08 15:05:29
heresyguan
腰果君Freya
地域不一样,商业环境也不一样
2012-02-08 15:07:26
Francesca
Freya腰果君
╮( ̄▽ ̄")╭你不在济南不知道阿。。
2012-02-08 15:09:53
Francesca
Freya
。。。。。你在哪里看到
2012-02-08 15:10:01
little
Freya
你猜。。
2012-02-08 15:11:13
Francesca
Freya
爱说不说=- -
2012-02-08 15:12:36
heresyguan
腰果君Freya
但是不要把二三线的城市拿去和一线比啊..难为伦家啦
2012-02-08 15:13:42
little
Freya
╮( ̄▽ ̄")╭ 那不说。。
2012-02-08 15:13:57
Francesca
Freya
你该不会人肉了吧!
2012-02-08 15:17:16
Francesca
Freya腰果君
。。。。作为省会就该争气!
2012-02-08 15:17:40
little
Freya
Σ(  ̄□ ̄;) 。我人肉你来干嘛。
2012-02-08 15:18:57
Francesca
Freya
那是怎么样!
2012-02-08 15:21:42
heresyguan
腰果君Freya
╮( ̄▽ ̄")╭好吧
2012-02-08 15:22:50
little
Freya
不怎么样。。- - 也许是我眼花了。。
2012-02-08 15:25:42
Francesca
Freya
。。。。。
2012-02-08 23:48:34