Forgot password?
Iris
Iris

我想请假找师傅来休家里的空调厄,可是这么忙,我咋请假嘛= =

tianlangtu
小洋
有多忙
2010-08-02 08:42:19
Iris
Iris
我都想摔鼠标砸显示器了我- -
2010-08-02 08:53:28
tianlangtu
小洋
(⊙o⊙)…
2010-08-02 09:30:46
dianxincha
喵饭里一只兔纸喵
我脑海中立刻想起豆瓣的请假借口研究所 ( ̄▽ ̄") http://www.douban.com/group/jiekou/
2010-08-02 09:54:32
Iris
Iris
嗯哪哈哈哈!我加那个小组好久了!!!
2010-08-02 09:58:27