Forgot password?
JaneDue
JaneDue

一小诗,笑得出么?

四月波心荡,
絮儿扬,已心伤,
情何以长?
落崖夕阳,惆怅。
心飞翔,摔得遍体鳞伤,
瞳眸渐凉,悲伤。
钟声响,缘尽殇,
莫言晚风拂心房,
徒增烦腔。茵湖畔旁,
心随柳徜徉。