Lucas
Lucas

今天总算是把变3看了.....就觉得耳朵麻..眼睛花.....不过还蛮有意思的....唯一遗憾的,就是勺没陪我一起看啊...嘿嘿~下次咱们去看<蓝精灵>吧~

lullaby
lullaby啧啧,蓝精灵不会是小毛毛看的吧。。。2011-07-24 01:33:13
Lucas
.Lucaslullaby3D的啊.....貌似8月10号..2011-07-24 04:57:15