Lucas
Lucas

武汉又热了…难得的一场大雨…

lullaby
lullaby怎么觉得你心情不大好呢?还是我的错觉?2011-07-27 06:01:47
Lucas
.Lucas啧啧啧~~哪有,,我偶尔深沉一下,免得你总说我....那啥~嘿嘿~2011-07-27 06:31:57
lullaby
lullaby.Lucas好深沉啊。。。。。。2011-07-27 06:38:18
Lucas
.Lucas对啊..多么深沉~2011-07-27 06:56:43