Forgot password?
Mercy
Mercy

忽然发现有很多道理和有用的东西我都是从异性朋友身上学到的,大概因为和同性聊天无非就是八卦和减肥=_=

fline
疯兔子
居心叵测……
2011-12-29 05:44:10
Mercy
Mercy疯兔子
啊?
2011-12-29 05:49:53
fline
疯兔子Mercy
嗯嗯,啦啦啦啦啦啦啦啦啦……
2011-12-29 06:01:29
Mercy
Mercy疯兔子
=_=你这是咋了……
2011-12-29 06:02:44
fline
疯兔子Mercy
肿了(* ̄(エ) ̄)
2011-12-29 06:07:55
Mercy
Mercy疯兔子
…………………………
2011-12-29 06:10:06