Forgot password?
Mercy
Mercy

你让我一个人干了三个人的活儿!至少三个人!而且还都是一点儿技术含量都没有的活儿!

Zee
子一
锻炼耐力吧~
2010-10-11 11:48:37
Mercy
Mercy子一
忍耐忍耐
2010-10-11 13:18:52
suchen
Chen.Su
實習生就是被欺壓的主兒~
2010-10-11 13:55:46
Mercy
MercyChen.Su
深刻体会到了……
2010-10-11 14:17:36
suchen
Chen.Su
必須的= =
2010-10-12 03:44:04