Forgot password?
Numpkin
Numpkin

复习中

复习中觉得必须得转换一下心态才行,嗯不管再怎么难熬的时间肯定也是在流动着的,再可怕的截止日期不管怎么跑都会到的。继续啃黑糖酥复习(之前学妹给的低卡路里的零食给了我能够边吃边学习的安慰lol)
w2jmoe
w2jmoeN
认真学习!... ^ w ^
2018-12-05 06:15:00
Numpkin
Nw2jmoe
开小差中
2018-12-05 06:30:04
AGAM
AGAMN
好看!加油💪!
2018-12-05 09:14:54
tomdotk
毅一N
为了毕业,拼了。话说我可是一次通过毕的业
2018-12-05 12:05:14
Numpkin
NAGAM
嗯谢谢!
2018-12-05 23:22:59