Vampire
Vampire

kill me baby demo p1

angelcn
兔控o(*≧▽≦)ツ...唱得不错啊....不过为何只唱了一段而已...<(=⊙_⊙=)>2012-03-24 16:26:03
Vampire
兔控因为还没背后面的词的说QAQ2012-03-24 16:30:14
angelcn
兔控嗯?你不是懂日语么....可以直接对着歌词唱吧....2012-03-24 16:33:49
Mevilly
Mevilly爱杀··又见爱杀··听着果然眼熟啊2012-03-24 20:41:38
L
Lcute~~2012-03-25 02:31:30
karma
long time no see╰(*°▽°*)╯2012-03-25 02:41:35