Xixi
Xixi

没有准备承受这样的感情就请不要感动我好吗

lihao
李好如果他不愿意承担,你就好好吧这份感动存起来吧。2011-02-04 07:19:03
akuma13s
Alare存起来。2011-02-04 07:28:19
Xixi
止息李好谢谢叔TAT ~2011-02-04 08:09:31
Xixi
止息Alare嗯 会的2011-02-04 08:09:42
lihao
李好止息乖,摸摸头。2011-02-04 08:56:04