YuMiKo
YuMiKo

出去买东东吃~~

lihao
李好给我带回来~!2010-08-14 14:13:39
YuMiKo
Yumii李好ok2010-08-14 14:16:31
Dew
Dew我也要吃……2010-08-14 14:16:53
lihao
李好Yumii快去快回。2010-08-14 14:17:41
YuMiKo
YumiiDewdmn vodu a rimini 2010-08-14 14:18:28
YuMiKo
Yumii李好等我老爸丫~~是他开车2010-08-14 14:18:55
Dew
DewYumiiho capito...l'hai gia' detto.....2010-08-14 14:19:54
YuMiKo
YumiiDewok~~2010-08-14 14:23:54
Dew
DewYumiiya........2010-08-14 14:26:11
maodou
momo你俩说啥小秘密呢?2010-08-14 15:43:53
YuMiKo
Yumiimomo没什么。。别介意~2010-08-14 16:05:28
maodou
momoYumii呃,没介意哈~~~你不是说今天要传照片的么?2010-08-14 16:07:00
YuMiKo
Yumiimomo昨天已经传啦~~有些dew不然我传~~2010-08-14 16:08:49
YuMiKo
Yumiimomo2010-08-14 16:08:59
maodou
momoYumii我还以为今天还会传呢,嘿~嗯嗯,昨天传的看到了,你俩都太瘦了~2010-08-14 16:11:03
YuMiKo
Yumiimomo瘦?! 我很胖嘿~2010-08-14 16:19:29
maodou
momoYumii那小细腿还叫胖?不胖的。。。2010-08-14 16:27:00
YuMiKo
Yumiimomodew还好。。我很胖啦!2010-08-14 16:29:49
Halai
我晕 有小萝莉照片的?在哪在哪?2010-08-14 16:44:59