Zunix
Zunix

妈的!明天高考我数学还没复习完...有好心哥哥姐姐们教我一下三角函数和解析几何么!!跪求啊

shiyue
柏木Jin.Akimoto估计大家都忘记了…总之加油啦,发挥出正常水平就好了2014-06-06 14:56:47
Zunix
Jin.Akimoto柏木射射噜QAQ 我再去看看书吧2014-06-06 15:03:49
shiyue
柏木Jin.Akimoto这会儿看书记记公式就好了。2014-06-06 15:07:17
Zunix
Jin.Akimoto柏木嗯嗯 !2014-06-07 01:25:31
shiyue
柏木Jin.Akimoto←_←伪高三2014-06-07 01:33:56