Forgot password?
Zunix
Zunix

花二百块买根自动铅笔 我有病 我不吃药

boz_z
波仔Jin.Akimoto
这个其实棒棒的!你买的啥笔!参考下
2014-09-23 13:31:20
Zunix
Jin.Akimoto波仔
Rotation = = 其实我觉得TOMBMOW 707适合你的
2014-09-23 15:56:10
boz_z
波仔Jin.Akimoto
我原来也超级喜欢这个笔的!!!!!!奈何……我没下狠心买………………
2014-09-23 16:12:36
Zunix
Jin.Akimoto波仔
蛮好看的啊 买买买
2014-09-24 02:26:21