Forgot password?
aki
aki

突然觉得自己那么早分手了是件好事,要不然搁这儿哥们似的,就太折腾自己了。。。分手何必一定要整成仇人呢?

hotaru
HOTARU
圍脖傳過一句話..一對情侶分手後還可以做朋友,要麼還在愛著,要麼從來沒愛過...= =不知道有木有道理..
2011-02-05 12:03:08
aki
akatsukiHOTARU
可是做陌生人也好,何必成仇呢。。唉唉
2011-02-05 12:08:07
hotaru
HOTARUakatsuki
陌生人更加無奈...........陌生久了就有隔閡....
2011-02-05 12:09:15
aki
akatsukiHOTARU
作为他们的朋友,看着纠结呢
2011-02-05 12:09:45
hotaru
HOTARUakatsuki
=_______________=唉....但是沒必要讓自己糾結.......你也幫不了神馬..
2011-02-05 12:11:22
aki
akatsukiHOTARU
嗯嗯。。。不管了。。
2011-02-05 12:14:18