akuma13s
akuma13s

在看 《嫌疑人X的献身》

bojam
bojam这部好看,朋友严重推荐的~~~2010-09-30 16:26:35
akuma13s
Alarebojam5小时,已经看完了2010-09-30 17:11:31
bojam
bojamAlare呵呵,悬疑小说要仔细推敲的哦~~2010-09-30 17:41:07
akuma13s
Alarebojam其实我更喜欢他的《黑笑小说》 写得很有味道 虽然很讽刺却遗味无穷啊...2010-09-30 17:47:04