Forgot password?
amandarou
amandarou

噢噢,广州地铁里嘅肯德基猫小奇广告好鬼死旧啊,搞笑嘅就係我又好耐冇去肯德基,于是乎就上当受骗啦。一出地铁就马上奔去肯德基,结果梗係失望而归啦。坑爹、坑爹、坑爹啊!!~~~~~~~~~