angiek
angiek

看到说村雨线炸了……?!?!呜哇难不成是第二个春风?!牙白好期待≧﹏≦

ruakirara
RuaAngieangie我來了>< 實在沒有什麼途徑跟妳日常聊天所以弄了個catfan帳號,多多指教www2015-03-19 09:37:51
angiek
AngieRua哇哇哇,欢迎欢迎!!!2015-03-19 14:50:27