angiek
angiek

拾起刀郎开刷,药研aniki好帅啊大哥真可靠……!!还有刷到第四盘检非就给我掉了传说的虎徹大哥…………其实我比较想要弟弟啊!!(虽然哥哥也挺喜欢的)

angiek
Angie药研好苏啊好苏啊好苏啊!!!!2015-05-27 13:09:33
angiek
Angie……刚刚又掉了弟弟…………………………我的虎徹运是有多好啊!!!!!!!2015-05-27 15:02:33
angiek
Angie放置之前总共刷了10+回城管,拾起来之后第四回城管给了虎哥,又刷了大概不到十回城管给了虎弟……2015-05-27 15:45:37
angiek
Angie但我刷了那么多盘3-2都没有欧洲小学生!从概率来说妥妥的是该先掉欧短吧!!2015-05-27 15:49:31
angiek
Angie而且不到50回城管收齐虎徹兄弟这欧得不像我啊!!!2015-05-27 15:51:06