Forgot password?
anna42
anna42

想要索取明信片的新童鞋也可以发送地址和邮编到下面的邮箱里.不过明信片不会单独发,一般是积累到一定数量一起发.如果暂时没有明信片了也会延迟发送时间所以这个事不能急...._ノ乙(、ン、)_

kana
kana
阿诺安娜酱我能要张不(举手
2011-09-20 13:02:04
anna42
焦糖奶油菇kana
kana酱的片是内定的...不需要举手~
2011-09-20 13:55:45
kana
kana焦糖奶油菇
mua一个!> <
2011-09-20 14:36:07
anna42
焦糖奶油菇kana
mua! (*╯3╰)
2011-09-20 15:14:43