anna42
koyomi
koyomi焦糖奶油菇去掉人声感觉更佳……2013-08-23 07:52:26
anna42
焦糖奶油菇koyomi我覺得有人聲很棒2013-08-23 08:10:19
koyomi
koyomi焦糖奶油菇要是用在片子里我觉得还是纯音乐好一点……2013-08-23 08:27:27
kiyo
kiyo焦糖奶油菇我去今天才听到!好棒!!!2013-08-26 06:22:50
anna42
焦糖奶油菇kiyo点一万个赞~2013-08-26 07:33:15
kiyo
kiyo焦糖奶油菇撸起来了~2013-08-26 08:03:16
anna42
焦糖奶油菇kiyo我也是,刚发现的时候撸了一整天~2013-08-26 08:54:15