Forgot password?
anna42
anna42

我觉得Imagine Dragons的歌听起来特别土鳖……

rockpri
喵小仙儿~焦糖奶油菇
点个赞!
2014-01-27 05:29:26
anna42
焦糖奶油菇喵小仙儿~
无论想出多少形容词都无法摆脱对无关群体的歧视色彩所以最后只好用了土鳖
2014-01-27 06:27:19