anna42
anna42

六一儿童节,公司发了很多棒棒糖,小游戏机,陀螺,上发条的青蛙,一人一条红领巾= =

Giru
Giru焦糖奶油菇好多东西2014-05-29 03:28:21
anna42
焦糖奶油菇Giru还有口琴,不过不会玩,给别人了2014-05-29 03:30:06
maodou
momo焦糖奶油菇好!开!心!2014-05-29 04:25:55
lihao
李好焦糖奶油菇哇,好厉害!!2014-05-29 04:38:21