Forgot password?
anna42
anna42

抄送唧噜:可靠消息,《驯龙高手2》早已译制完成,《猩球黎明》正在译制当中,《银河护卫队》正在送审当中

Giru
Giru焦糖奶油菇
顿时感觉不知去看哪部好。其实两部续集我都没看过前一部的
2014-07-02 02:58:33
anna42
焦糖奶油菇Giru
驯龙高手超好看!
2014-07-02 03:37:21
Cynthia_D
伝ぺ✿焦糖奶油菇
喜欢驯龙高手~!
2014-07-02 13:08:47