Forgot password?
anna42
anna42

书店仓库养的狗为何起名叫 (包邮)。太坑狗了。

kana
kana焦糖奶油菇
所以这家店真的买书就包邮吗..
2015-04-06 13:30:49
anna42
焦糖奶油菇kana
完全没有,买到两三百才会包邮
2015-04-07 01:40:29
sisyphus
脸猫焦糖奶油菇
买满两三百有包邮的意思是不是买满两三百狗狗就是你的 (/^▽^)/
2015-04-07 08:46:47
anna42
焦糖奶油菇脸猫
那养一百只也不够掌柜送的...
2015-04-07 14:44:43