anna42
anna42

新的一年我想变聪明于是我换了一个看上去很聪明的博客背景图......=皿=

anna42
焦糖奶油菇再聪明的外表也无法掩饰你蠢货的本质...2011-02-02 10:24:26
doctorwho
Doctor蠢货+12011-02-02 10:38:40
anna42
焦糖奶油菇Doctor(﹁"﹁)2011-02-02 10:41:08
angelcn
兔控哈,很有科学的感觉...2011-02-02 11:03:56
maodou
momo哈哈,很不错啊~~~蘑菇新年数学无敌!2011-02-02 11:17:21
maodou
momo另,我也想变聪明。。。2011-02-02 11:20:33
anna42
焦糖奶油菇momo数学无敌这种事还是下辈子吧....毛豆会聪明的一年比一年聪明~2011-02-02 11:49:34
anna42
焦糖奶油菇兔控其实自己看不懂的说- -2011-02-02 11:50:00
maodou
momo焦糖奶油菇mua! (*╯3╰)...2011-02-02 13:26:27