Forgot password?
anna42
anna42

突然想到很久以前有个陌生人给我发豆邮问我是不是精分,俺的回复是,你才精分,你全家都精分.....................哈哈哈................(*´∇`*)

cmcd
OISHI
昨天刚看了cctv科教的《电影过大年》(ms是),终于理解了精分的含义
2011-02-14 11:47:23
anna42
焦糖奶油菇OISHI
= =
2011-02-14 12:08:30