Forgot password?
anna42
anna42

我好像是走到哪里都很受狗欢迎…一般近距离走过有九成的狗狗都会抛弃主人跟我走…但其实我是喜欢猫的…小区里有只萨摩耶每次见我都会扑过来趴我肩上…

ziegfeld
斯普特尼克恋人
你。。多高。。
2011-05-04 03:49:29
anna42
焦糖奶油菇斯普特尼克恋人
158。..159。..
2011-05-04 03:57:15
ziegfeld
斯普特尼克恋人焦糖奶油菇
还真说呢。。好可爱~~嗯,那狗真是高哇!(话说,我发现狗都喜欢闻我的脚。。有香味么。。估计扒你也是有气味?
2011-05-04 04:28:20
anna42
焦糖奶油菇斯普特尼克恋人
气味....我从来没买过香水- -
2011-05-04 04:59:24
ziegfeld
斯普特尼克恋人焦糖奶油菇
我也没。。
2011-05-04 13:18:58
fline
疯兔子
枪在手,跟我走…
2011-05-04 16:09:58