anna42
anna42

ヽ(´Д`;≡;´Д`)ノ明天是假发子生日哦哆西哟!要买蛋糕吃吗?还是和楼下那只被抛弃的兔纸一起过?突然好桑心...(喂

Dew
Dew买蛋糕然后跟那只兔纸一起过ヽ( ̄ω ̄( ̄ω ̄〃)ゝ 2011-06-25 19:41:07
anna42
焦糖奶油菇Dew没戏了…(泪2011-06-26 01:23:00
Dew
Dew焦糖奶油菇肿么会没戏(;´༎ຶȂ༎ຶ`)!!2011-06-26 09:45:51
anna42
焦糖奶油菇Dew今天好多事...不过还是去陪了兔纸一会儿...っ(*゜v゜*)2011-06-26 09:48:58
Dew
Dew焦糖奶油菇那只兔纸是被人丢弃在那里的么( ̄△ ̄;)?2011-06-26 09:55:18