Forgot password?
anna42
lucifer
加百列
相当好啊,以前我家也养,香死了……
2011-07-12 13:15:36
angelcn
兔控
只有一朵花?
2011-07-12 13:16:49
anna42
焦糖奶油菇兔控
还有好多小苞,都没张开呢...现在只有这一只含苞待放.
2011-07-12 13:19:05
anna42
焦糖奶油菇加百列
不过网上都说茉莉不好养...容易挂...
2011-07-12 13:19:36
lucifer
加百列焦糖奶油菇
我没有研究过啊,都是我爹或者我爷爷养的,他们很喜欢侍弄花草,我则没什么感觉
2011-07-12 13:22:12