ayuholic
ayuholic

最近在玩战国兰斯。。。貌似沉迷了。。。

562842824
井上心叶搞不懂战斗系统2011-08-29 11:50:27
ayuholic
Kuroneko井上心叶据说一回目直接一顿子狂打就好了。。我也没搞懂 一味的提升等级和攻击力而已。。后来让织田信长给杀了。。2011-08-29 11:52:02
kana
kana初上手玩的很痛苦…orz2011-08-29 12:57:08
ayuholic
Kuronekokana大姐也玩?2011-08-29 13:16:23
kana
kanaKuroneko恩 很早就玩了 2周目之后就放弃了2011-08-29 13:36:24
ayuholic
Kuronekokana大姐我越来越崇拜你了> <2011-08-29 15:19:16
kana
kanaKuroneko额……为毛…………2011-08-29 15:51:28
ayuholic
Kuronekokana宅的那么彻底的说。。。2011-08-30 01:05:19