ayuholic
ayuholic

我的这把刀可是涂满了毒药的毒刃。

iruka
BOKUKAKuroneko23333勇士闯魔城2012-11-01 14:34:54
ayuholic
KuronekoBOKUKA哈哈哈哈 笑死我了2012-11-01 14:47:29
nic3yi
NICOKuroneko我——舔——!2012-11-01 15:02:48
ayuholic
KuronekoNICO啊。。。舔到了。。。2012-11-01 15:04:27