Forgot password?
ayuholic
ayuholic

新人报道。不知道catfan有没有客户端呢?

angelcn
兔控
用手机浏览器登录m.catfan.me吧.....
2011-05-12 14:19:33
Dew
Dew
有手机版
2011-05-12 14:23:31
ziegfeld
斯普特尼克恋人
暂时毛的…… 有iphone 案桌 黑莓的话移动版是跟网页版几乎一样的实时刷新
2011-05-12 15:37:04
ayuholic
Kuroneko斯普特尼克恋人
噢 谢谢啦 ~~
2011-05-12 16:31:02
ayuholic
KuronekoDew
嗯 目前手机浏览器登陆中 
2011-05-12 16:50:18
ayuholic
Kuroneko兔控
哈哈大家都好热情哇  
2011-05-12 16:51:59