ayuholic
ayuholic

呃…天都亮了…是不是该睡觉了…jam319同学,我先睡觉了喔,晚安…还是早安…啊…搞不清楚了…

jam319
JAM早安吧~~叫我jam就行了~319是我纪念我宿舍的2011-05-20 20:44:10
ayuholic
KuronekoJAM好的 jam君2011-05-20 20:44:34
jam319
JAMKuroneko睡觉去了~2011-05-20 20:45:34