Forgot password?
bazhao
bazhao

看见COS团招募死神,火影……这些民工漫……我都快不行了……你们要是有本事就出个海贼王或者猎人啊……

Dew
Dew
那个。。HXH到底恢复连载了没。。
2010-05-02 14:47:08
bazhao
角兎Dew
早恢复了……
2010-05-02 14:49:41
Dew
Dew角兎
啊?是吗..( ゚ ∀ ゚)
2010-05-02 14:51:55
bazhao
角兎Dew
是的……
2010-05-02 15:06:59