bazhao
bazhao

看见COS团招募死神,火影……这些民工漫……我都快不行了……你们要是有本事就出个海贼王或者猎人啊……

Dew
Dew那个。。HXH到底恢复连载了没。。2010-05-02 14:47:08
bazhao
角兎Dew早恢复了……2010-05-02 14:49:41
Dew
Dew角兎啊?是吗..( ゚ ∀ ゚)2010-05-02 14:51:55
bazhao
角兎Dew是的……2010-05-02 15:06:59