Forgot password?
beckham
beckham

呵呵

yozm
yoz贝壳
聊天止于呵呵
2013-06-11 14:56:46
beckham
贝壳yoz
被人删了……
2013-06-11 14:57:51
yozm
yoz贝壳
删什么
2013-06-11 14:59:23
beckham
贝壳yoz
确切地说是被抛弃了
2013-06-11 15:49:41
yozm
yoz贝壳
摸摸,别难过
2013-06-11 22:41:05