caomu
caomu

catfan登录后首页也不自动跳转个人页面,这个设定真反人类。

angelcn
兔控首页还有很多东西可以看啊....2011-09-29 10:15:43
caomu
草木兔控没见过哪个SNS登录后不自动跳转到个人首页的。。。2011-09-29 14:08:30
angelcn
兔控草木习惯就是了,反正登录一次就已经可以了....= =2011-09-29 14:11:59