catl
catl

干了一件太NC的事了~清明出去玩居然买错了票!!看来只能翘课了,那就顺便多玩一天吧

beckham
贝壳catl果断借口啊2012-03-29 14:47:08
catl
catl贝壳我只是将错就错啊2012-03-30 08:22:35