celinewang0417
celinewang0417

NEW: 尝到了超级美味的意面。开始探索意面世界。

chishuting
RenaChiJiaqi去纽约,带我去!2016-01-21 15:46:47
celinewang0417
JiaqiRenaChi你还是先关心下签证吧hiahiahia2016-01-23 14:13:22
chishuting
RenaChiJiaqi办好了呃2016-01-28 10:38:58
celinewang0417
JiaqiRenaChi哈哈哈哈哈 那就是铁定来了是咩 几号哇2016-01-28 19:20:59