Forgot password?
chealyJe
chealyJe

我不否认对朋友有占有欲...我没有办法跟自己不喜欢的人分享一个朋友...不管她到底有什么委屈...我同情...但是我并不关心...我把朋友和同学分得很清楚啊...要是从这次假期之后会被抢..会变质...那这种友情不是我的

Hwanie
珊妮
我明白你的感受 比如我不喜欢那个人 我就不想我最好的朋友喜欢他
2011-09-12 22:55:22
chealyJe
LyiJez珊妮
对啊...看到心里都会很不舒服...更讨厌他接近我的朋友..挑战我的极限
2011-09-15 16:05:23