Forgot password?
chishuting
chishuting

daydaynew,看上了一个小可爱,伊野尾慧,还是明治大学建筑系的~

celinewang0417
JiaqiRenaChi
推荐个日剧了 昨天看了10分钟为了N 看不下去啊!!!
2015-08-26 23:54:56
chishuting
RenaChiJiaqi
看人间失格吧…
2015-08-27 02:06:40
celinewang0417
JiaqiRenaChi
堺雅人?
2015-08-27 05:09:00
celinewang0417
JiaqiRenaChi
噫 莫非说的是94年那版电视剧?
2015-08-27 05:46:25
chishuting
RenaChiJiaqi
对呀对呀,刚刚补完,还不错
2015-08-27 06:34:09