Forgot password?
chishuting
chishuting

看了堂本光一的舞台剧纪录片…整个要跪…太拼了啊…看到这么努力的人就觉得自己没脸活在这个世上…

celinewang0417
JiaqiRenaChi
所以要采取什么行动了吗
2015-09-10 15:07:26
chishuting
RenaChiJiaqi
抄写了很多笔记贴在镜子旁边…打算每次看到读一遍…
2015-09-10 15:13:53
celinewang0417
JiaqiRenaChi
比如?
2015-09-12 16:09:15
chishuting
RenaChiJiaqi
鸡汤啦,干了!
2015-09-12 16:29:53