chishuting
chishuting

今日去吃了gq上推荐的wolfgang puck,还行,意面一般,春鸡不错,不管是小菜还是主菜,份量好大,快撑死了!

celinewang0417
JiaqiRenaChi我现在做菜都超小份 2016-01-30 20:19:06
chishuting
RenaChiJiaqi减肥啊?2016-01-31 15:41:55
celinewang0417
JiaqiRenaChi是觉得小份就可以吃很多种 2016-01-31 15:42:45