claymoer47
claymoer47

好杯具,逛了一下午,一条裤子都买不到T T。你妹啊,为什么就没有27~28码的啊,都是29以上的,穿条毛啊,都要掉下来了!尼玛的腰围不争气啊,大点会死啊〒▽〒~~

gujiaxi
谷小西叮叮哟!好身材没有错的哦2012-01-17 10:51:25
claymoer47
叮叮谷小西作为一个男淫,表示水蛇腰毫无用处啊!!!!2012-01-17 10:59:35
gujiaxi
谷小西叮叮= =2012-01-17 11:58:24
Dew
Dew叮叮啧啧2012-01-17 13:41:47
claymoer47
叮叮Dew啧啧 你羡慕么2012-01-17 14:03:25