claymoer47
claymoer47

午安~~~

rayex
rayex这歌超喜欢2011-05-19 09:05:48
claymoer47
叮叮rayex哟,刚醒。听钢琴版很好睡啊(¯﹃¯)2011-05-19 09:15:17
rayex
rayex叮叮我是听那朵花的那个版本,循环了好就2011-05-19 09:36:29
claymoer47
叮叮rayex我循环到已经会唱了(⊙_⊙)2011-05-19 09:45:09
rayex
rayex叮叮唱不全,日文苦手2011-05-19 10:09:56
claymoer47
叮叮rayex天天看罗马音,看懂了~~~2011-05-19 10:42:14
rayex
rayex叮叮罗马音看着眼花,还不如平假2011-05-19 11:26:41
claymoer47
叮叮rayex我一年没碰过日语了,50音图我都忘了。。。。2011-05-19 11:32:09
rayex
rayex叮叮平假一般认得,片假总记不全2011-05-19 11:36:36