crazy_lulu
crazy_lulu

可笑的是~~只有日本才看得到!

抱抱枕~好想要喔·····可笑的是~~只有日本才看得到!四方~西瓜可笑的是~~只有日本才看得到!可爱的~皮卡丘!!我要可笑的是~~只有日本才看得到!哇~间屋甘个样。。点住人啊~可笑的是~~只有日本才看得到!狗狗都好有神心嘎!~ 你睇 ~可笑的是~~只有日本才看得到!
tianlangtu
小洋很小的时候就听说有四方西瓜了,就是没见过2010-07-28 03:30:52
crazy_lulu
Horo horo ~ Lulu小洋对啊`还有爱心西瓜呢! 真的是一颗心哦!2010-07-28 03:33:54
tianlangtu
小洋Horo horo ~ Lulu给恋人准备的啊2010-07-28 03:36:28
angelcn
兔控我觉得有毛毛公仔做抱枕先系最适合的...哈哈...2010-07-28 06:55:41
crazy_lulu
Horo horo ~ Lulu兔控我以前细个个阵时。。毛毛公仔一大堆!!同埋有一条好长个毛毛虫枕头伽!! 2010-07-28 07:08:42
angelcn
兔控Horo horo ~ Lulu哈哈,我都记得我个堂妹都有一条毛毛虫枕头呢...唔知系唔系同你嘅一样...2010-07-28 07:09:57