Forgot password?
crazy_lulu
crazy_lulu

田鸡

今日lunch食丝瓜炒田鸡。。 不过见到佢哋俾人割嗰阵,真系好痛甘卜。。唉~~~难解,不过真系好~~~~~~香啊!!
angelcn
兔控
哈哈,你好搞笑啊....开始心痛人地死...之后又赞人味道好...你叫田鸡先生应该多谢你好呢,定系讨厌你好了...xD
2010-05-13 07:21:45
crazy_lulu
Horo horo ~ Lulu兔控
哈哈~咩嘢啊, 甘你想我点啊,系~~我都知我咀贱ga啦!不过阿田鸡太太同其他几位成员都仲系个桶到等紧我哋开餐啊~~阴功
2010-05-13 08:22:19
angelcn
兔控Horo horo ~ Lulu
真系惨咯...哈哈..不过我唔系好中意吃田鸡,感觉肉少,外形核突,而且仲要系吃蚊大的......
2010-05-13 08:29:48