Forgot password?
cronu
cronu

几天过一遍近3000的专四词汇,我感觉眼睛跟脑子都转不过来了@~@ 还好最近睡眠比较充足~ 继续奋战词汇!!基友们也各种加油!

thec
久远寺千歳蓝星人小哟w
复习日语中,一课才30几个单词看着都累啊 QAQ 背单词真吃力
2012-06-14 13:17:00
cronu
蓝星人小哟w久远寺千歳
音读词汇飞一般地过。。训读词汇蜗牛般的爬。。TAT
2012-06-14 13:18:43
misamisa
misamisa蓝星人小哟w
早上过了一遍单词......好受伤好受伤.......
2012-06-15 03:44:50
cronu
蓝星人小哟wmisamisa
书到了~~~~~~~刚刚学了两个小时! 话说那本专项词汇的书。。我们文法老师竟然是主编之一= =
2012-06-15 04:52:48
misamisa
misamisa蓝星人小哟w
噗!!!好流弊啊~~~!替我谢谢他~~~这本书很萌很好用~!
2012-06-15 06:01:43