cronu
cronu

哦!今天终于早起吃了早餐!我才不会告诉你我是被便%#*便憋醒的(噗w

boz_z
波仔蓝星人小哟w噗哈哈哈哈2012-10-28 00:35:20
cronu
蓝星人小哟w波仔非礼勿视。。啦2012-10-28 00:36:38
boz_z
波仔蓝星人小哟w我会说我也是么!!2012-10-28 00:37:15
cronu
蓝星人小哟w波仔哈哈哈哈哈哈哈!非礼勿道啦!2012-10-28 00:41:44
boz_z
波仔蓝星人小哟www2012-10-28 00:42:46
cronu
蓝星人小哟w波仔wwwwww2012-10-28 00:45:54